www.mates.sk

Aktuálne podujatia:

MATES systems s.r.o.

Karloveská 18
SK- 841 04 Bratislava 4
Slovensko  
Tel.: 0905 208 691,      (+421 905 311 042)
e-mail: office@mates.sk

IČO: 44 544 502, DIČ: 2022738080, IČ DPH: SK2022738080
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56044/B  

logoPotapacVelke02.jpg (4441 bytes)

MSR Žilina


family tradition since 1958

rodinná tradícia merania času na športových pretekoch od roku 1958

Ďakujeme Vám za návštevu  stránky firmy MATES. Pokiaľ informácie na tejto stránke nie su pre Vás postačujúce, na všetky Vaše otázky odpovieme na adrese office@mates.sk     Thank you for your visit of the MATES company web site. If you found the information on this website insufficient, we would be pleased to answer all you questions at the following address office@mates.sk

Rodina Matesova sa už po tretiu generáciu zaoberá meraním času na športových pretekoch. V roku 1958, ako prvý na Slovensku, začal pracovať s elektrickým meraním OMEGA Gustáv Mates. Od roku 1970 začal samostatne merať aj jeho syn Pavol Mates. Dnes, tradične, s hodinkami OMEGA merajú už jeho vnukovia Pavol a Miroslav a pravnučka Katarína. V roku 2004 firma SwissTiming dala Miroslavovi Matesovi ponuku zúčastniť sa v ich teame na predolympijských súťažiach a na olympiáde v Aténach na modernom päťboji a vodnom slalome.

The MATES family keeps the tradition of timekeeping for three generations. In 1958, as first in Slovakia, Mr. Gustav MATES started to use OMEGA electronics timekeeping system. Since 1970 his son Pavol MATES is keeping the tradition. Today also his grandsons Miroslav and Pavol continue to use OMEGA timekeeping systems.  


  Posledná zmena: 10. 12. 2023

© Pavol Mates

Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov,  dát, databáz, výsledkov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia autora je zakázané.