Bratislava 24. 01. 2004

Ľadový hokej

Poprad 21. 01. 2006

súkromné stránky

Pred hlavným zápasom sa uskutočnili prvé kolá individuálnych zručností. Hráči súťažili v samostatných nájazdoch, o najdlhšiu strelu a rýchlosť. Finále sa uskutočnilo počas prestávok hlavného bodu programu. Meranie rýchlosti zabezpečovala firma MATES. 

Dvaja pretekári, hokejisti, stojaci na protiľahlých stranách ľadovej plochy, odštartovali na výstrel z pištole. Pretekárskou dráhou bol jeden obvod hracej plochy. Po prejdení polovice trate, každý pretekár preťal prvýkrát fotobunku, tým bol zmeraný medzičas a po prejdení druhej polovice trate, sa dostal na miesto štartu a preťal cieľovú fotobunku. Na jednoriadkovom displeji s výškou číslic 25cm, bol zobrazovaný bežiaci čas a po prejdení cieľa bolo cyklicky zobrazované poradie dráha (1, 2) a výsledný čas. Na meranie boli použité elektronické stopky OMEGA PowerTime.

Bloková schéma zapojenia je na nasledujúcom obrázku.

Mail To: MATES - Posledná zmena: 24. 02. 2006