Výsledková tabuža za ciežom - Display after finish


Táto výsledková tabuža informuje pretekárov ihneď po dojazde do cieža o ich aktuálnom umiestnení v pretekoch. Vysledkova tabula za cielom