Oficiálne  analýzy jázd

IV. kolo Majstrovstvá Slovenska v raftingu
Finále Slalom muži R6
Bratislava Čunovo

13.07.2003 11:52
 
P. Š.     Meno Klub Celkom
Št. por. Jazda P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ďal. br. 1 T. B. Čas Čas body
Medzičas 01    
1  31    HAZARD TEAM   Bratislava  171.24 
  21  - - 5 5 - 5 - - - 5 - -   20  167.45  187.45  
  21  - - - - - - - - - - - 5   166.24  171.24  
       101.38 / 4    
       95.91 / 2    
2  27    ITALY TEAM   Taliansko  176.56 
  17  - 5 - - - 5 - - - - - 5   15  161.79  176.79  
  17  - - 5 5 - - - - - - - -   10  166.56  176.56  
       91.35 / 1    
       93.03 / 1    
3  30    SLAVIA UK   Bratislava  195.11 
  20  5 5 - 5 5 5 5 - 5 5 5 5   50  178.50  228.50  
  20  - 5 - - - - 5 5 5 5 - 5   30  165.11  195.11  
       101.56 / 5    
       96.68 / 4    
4  33    MAZURKO   Bratislava  199.63 
  23  5 5 - 5 5 - 5 - - 5 - 5   35  164.63  199.63  
  23  - - 5 - 5 5 5 - - 5 - 5   30  171.68  201.68  
       92.29 / 2    
       97.59 / 5    
5  20    RK FORTUNA   Bratislava  209.32 
  10  - 5 - 5 - - 5 5 - 5 - 5 - 30  179.32  209.32  
  10  17  5 50 5 5 - - - 5 - 5 5 5   85  190.93  275.93  
       98.67 / 3    
       103.71 / 8    
6  26    KAJMANY   Šaľa  212.46 
  16  11  5 5 5 50 - - - - 5 5 - 5   80  201.49  281.49  
  16  5 - 5 5 - - - - 5 5 - 5   30  182.46  212.46  
       119.00 / 21    
       105.40 / 11    
7  12    KANYON AKTIV B   Hungary  216.57 
  20  5 5 5 50 - 5 - - - 5 50 50 - 175  182.08  357.08  
  5 5 - - 5 - - 5 5 5 5 5   40  176.57  216.57  
       112.10 / 17    
       106.62 / 12    
8  25    ANDALEX   Bratislava  216.76 
  15  5 5 5 5 5 - - - - 5 - 5 - 35  181.76  216.76  
  15  5 5 5 5 - - - - - 5 5 5   35  191.84  226.84  
       108.73 / 14    
       107.13 / 13    
9  29    TERRA WAG   Šaľa  227.23 
  19  15  - 50 - 5 - 5 5 5 - 5 - 50   125  191.49  316.49  
  19  5 5 - 5 5 - 5 - 5 5 - 5   40  187.23  227.23  
       107.71 / 13    
       104.48 / 9    
10  32    GERONIMO   Bratislava  230.13 
  22  - 5 - 5 5 5 - 5 - 5 - 5   35  195.13  230.13  
  22  5 5 5 5 - - - - - 5 - 5   30  202.23  232.23  
       105.22 / 10    
       107.94 / 15    
11  28    KANYON AKTIV A   Hungary  233.82 
  18  21  5 50 5 50 - - 5 - 5 5 - 50   175  199.17  374.17  
  18  10  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -   55  178.82  233.82  
       109.31 / 15    
       96.48 / 3    
12  13    CABANOS   Bratislava  236.30 
  5 5 - 5 - 5 - - 5 5 - 5 - 35  201.30  236.30  
  12  - 5 - - - 5 5 5 5 5 - 5   35  202.26  237.26  
       104.50 / 9    
       111.62 / 16    
13  14    HRON   Kalná nad Hronom  236.97 
  19  50 5 5 5 5 - 5 - 5 5 - 50 - 135  221.43  356.43  
  11  - 5 5 5 5 - 5 - 5 5 - 5   40  196.97  236.97  
       115.06 / 19    
       113.56 / 20    
14  19    SALEM   Bratislava  238.08 
  5 5 5 5 5 5 5 5 - 5 - 5 - 50  188.08  238.08  
  20  - - 5 50 5 5 - - 5 5 - 50   125  199.98  324.98  
       105.44 / 11    
       107.88 / 14    
15  17    LAXKE FECKO   Bratislava  243.72 
  16  5 5 5 50 - - 5 - - 50 - 5 - 125  198.37  323.37  
  13  5 5 - 5 - - 5 - 5 5 - 5   35  208.72  243.72  
       103.20 / 7    
       125.67 / 24    
16  21    COCA-COLA   Bratislava  243.80 
  11  18  5 5 - 50 - 5 5 - 50 5 - 5 - 130  214.90  344.90  
  11  14  - 5 5 5 - 5 5 - 5 5 5 5   45  198.80  243.80  
       122.97 / 23    
       114.49 / 21    
17  34    LUNETIC   Bratislava  243.96 
  24  10  50 5 - 5 - - - - - 5 - -   65  178.96  243.96  
  24  15  5 5 - 5 5 - - - - 50 - 5   75  194.45  269.45  
       106.50 / 12    
       104.67 / 10    
18  23    VK IUVENTA   Bratislava  275.19 
  13  24  50 50 - 5 - - - 5 - 50 50 50 - 260  177.26  437.26  
  13  16  5 5 5 5 - - - 5 5 - 50 5   85  190.19  275.19  
       113.15 / 18    
       111.69 / 17    
19  24    FERNET TEAM   Bratislava  286.99 
  14  12  5 50 5 5 - 5 - 5 5 5 - 5 - 90  196.99  286.99  
  14  22  5 50 5 50 50 - - 5 5 - - 5   175  204.56  379.56  
       103.62 / 8    
       101.32 / 7    
20  15    KST TEMPO   Hliník nad Hronom  288.12 
  23  50 5 5 5 50 - 5 5 5 5 50 50 - 235  201.74  436.74  
  18  5 50 5 5 - 5 - - 5 5 - 5   85  203.12  288.12  
       111.99 / 16    
       113.16 / 18    
21  18    MSK   Žiar nad Hronom  295.46 
  13  50 5 5 5 - - 5 5 5 5 - 5 - 90  216.40  306.40  
  19  - 5 5 50 5 - 5 5 5 5 - 5   90  205.46  295.46  
       118.43 / 20    
       116.04 / 23    
22  22    LUNOCHOD   Bratislava  311.85 
  12  14  5 - - - - - 5 5 5 - 50 50 - 120  191.85  311.85  
  12  23  5 50 5 5 50 - - 5 - 5 50 50   225  173.99  398.99  
       119.86 / 22    
       100.57 / 6    
23  11    KT KORMORAN   Komárno  341.03 
  17  5 50 5 50 - - - - 5 5 5 5 - 130  211.03  341.03  
  21  - 5 5 50 - 5 - 5 5 5 50 50   180  188.33  368.33  
       124.66 / 24    
       113.32 / 19    
24  16    DREAM TEAM   Bratislava  428.91 
  22  50 50 - - 5 - - - 50 5 50 50 - 260  172.53  432.53  
  24  50 5 5 50 5 5 5 5 50 5 50 5   240  188.91  428.91  
       103.12 / 6    
       114.74 / 22