Oficiálne  analýzy jázd

III. kolo Majstrovstiev Slovenska v raftingu - Raft
EURORAFTING CUP 2003 Slalom ženy R6
Najlepší cas z jázd
Bratislava Cunovo

14.06.2003 18:29
 
P. Š.c.     Meno Klub Celkom
Št. por. Jazda P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dal. br. 1 Tr. body Cas Cas body
Medzicas 01    
1  220    JEZINKY   Praha  206.47 
  10  - - - - - 5 5 5 - - - - - 5 N/A 20  186.47  206.47  
  5 5 - - 5 5 - - - - - 5 - 5 N/A 30  193.03  223.03  
       119.64 / 1    
       119.18 / 1    
2  219    KVR MISTRAL   Bratislava  207.50 
  - - - - 5 5 - 5 - 5 - 5 - 5 N/A 30  206.21  236.21  
  - - - - - 5 5 5 - - - - - - N/A 15  192.50  207.50  
       126.54 / 2    
       121.05 / 2    
3  213    KVS   Bratislava  255.72 
  5 5 - - - 5 5 5 5 - - - - - N/A 30  225.72  255.72  
  10  5 50 5 5 5 50 5 - - 5 - - - - N/A 130  213.32  343.32  
       137.31 / 4    
       130.91 / 4    
4  218    WD TYGRICI   Prostejov  274.19 
  5 - - - - 50 5 5 - - - - 5 5 N/A 75  215.01  290.01  
  - 5 5 - - 5 - - - - - - 50 5 N/A 70  204.19  274.19  
       135.28 / 3    
       128.77 / 3    
5  216    GEORGIA BÁBOVKY   Praha  297.18 
  5 5 - - 5 5 - 5 5 5 - 5 - - N/A 40  257.18  297.18  
  50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - - 5 N/A 100  268.50  368.50  
       163.56 / 9    
       176.70 / 8    
6  214    GEORGIA KOALY   Praha  299.38 
  10  5 50 - - - 5 - 50 5 50 - 5 50 5 N/A 225  238.27  463.27  
  5 50 - - - 5 5 5 - - - - - - N/A 70  229.38  299.38  
       150.83 / 6    
       139.16 / 6    
7  217    VK IUVENTA   Bratislava  331.72 
  5 5 - - 5 5 5 5 50 5 5 5 5 - N/A 100  246.89  346.89  
  50 50 - - 5 5 5 - - - - - - 5 N/A 120  211.72  331.72  
       160.53 / 8    
       137.59 / 5    
8  211    WARRIORS RAFT TEAM   Cunovo  376.53 
  5 50 5 - - 5 - 50 5 5 - - - - N/A 125  251.53  376.53  
  50 50 - - 5 5 - 5 5 - - - - 5 N/A 125  255.34  380.34  
       156.54 / 7    
       159.57 / 7    
9  212    RK FORTUNA   Bratislava  453.80 
  5 50 - 5 - 50 - 5 5 - 5 50 - 5 N/A 180  273.80  453.80  
  10  5 50 - - 5 50 5 5 - - - - 50 50 N/A 220  267.53  487.53  
       169.22 / 10    
       177.15 / 9    
10  215    KOTVA   Plzen  458.62 
  50 50 - - 50 5 5 5 - - - 50 - 50 N/A 265  193.62  458.62  
  50 50 5 5 - 5 5 5 5 5 - 50 50 50 N/A 285  199.68  484.68  
       147.29 / 5    
       190.30 / 10    

 www.mates.sk