[]
  Oficiálne  analýzy jázd

II. kolo Majstrovstiev Slovenska v raftingu pre rok 2003 - Raft
Finále Slalom muži R6
Najlepší čas z jázd
Bratislava Cunovo

31.05.2003 17:00
 
P. Š.č.     Meno Klub Celkom
Št. por. Jazda P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tr. body Čas Čas body
Medzičas 01  
1  30    LUNETIC   Bratislava  161.85 
  21  - - - - - - 5 - 5 - - - 10  151.85  161.85  
  17  - - - - - - - 5 - 5 - 5 15  172.68  187.68  
       87.22 / 1    
       96.46 / 4    
2  34    HAZARD TEAM   Bratislava  183.97 
  23  - - - - - 5 5 - 5 - - - 15  175.16  190.16  
  21  - - - - - - 5 - 5 5 - - 15  168.97  183.97  
       99.47 / 4    
       96.56 / 5    
3  27    MAZURKO   Bratislava  189.79 
  18  - - - 5 5 - 5 - 5 - - 50 70  174.92  244.92  
  14  - - - 5 5 - 5 - 5 5 - - 25  164.79  189.79  
       94.47 / 2    
       93.33 / 1    
4  22    AUREUS   Trenčín  210.59 
  13  5 - - - - - - - - - - 5 10  200.59  210.59  
  14  - 5 - 5 - - - - - 50 50 50 160  162.32  322.32  
       115.00 / 10    
       107.77 / 8    
5  20    RK FORTUNA   Bratislava  211.26 
  11  14  - 5 50 5 5 5 5 5 50 50 50 50 280  172.61  452.61  
  - - - 5 5 5 5 - - - - 5 25  186.26  211.26  
       122.13 / 14    
           
6  29    RAFT TEAM   Čunovo A  233.20 
  20  10  - - 5 - 5 - 5 50 5 50 50 50 220  167.58  387.58  
  16  - 5 - - 5 - - 5 5 5 - 5 30  203.20  233.20  
       114.59 / 9    
       115.27 / 12    
7  26    ANDALEX   Bratislava  264.05 
  17  - - - 5 5 5 5 - 5 50 50 50 175  187.00  362.00  
  13  - - - - 5 5 - - 5 50 - 5 70  194.05  264.05  
       127.20 / 20    
       114.13 / 10    
8  31    TERRA WAG   Šaľa  285.64 
  22  - - - - - - 5 50 5 50 - 5 115  170.64  285.64  
  18  13  - 5 - - 5 - - - 5 50 50 50 165  156.44  321.44  
       104.06 / 6    
       101.90 / 6    
9  11    RT PACIFIC   Bratislava  296.84 
  5 5 - - - 5 5 - 5 50 50 50 175  170.57  345.57  
  - - 5 5 5 5 5 5 5 50 50 5 140  156.84  296.84  
       121.40 / 13    
       107.63 / 7    
10  28    KAJMANY   Šaľa  298.68 
  19  - 50 5 5 5 - 5 5 5 50 50 5 185  173.44  358.44  
  15  5 5 5 5 5 5 50 - - - - 5 85  213.68  298.68  
       124.49 / 18    
       126.64 / 14    
11  21    COCA-COLA   Bratislava  302.38 
  12  15  5 - - 5 5 5 50 50 50 50 - 50 270  184.77  454.77  
  - - - - 5 5 50 - - 50 50 - 160  142.38  302.38  
       114.55 / 8    
       93.66 / 2    
12  23    WARRIORS RAFT TEAM   Čunovo B  308.42 
  14  12  - - 50 5 5 - 50 50 - 50 50 5 265  156.68  421.68  
  10  10  - 50 - 5 5 - 5 - 5 50 - 5 125  183.42  308.42  
       104.03 / 5    
       115.28 / 13    
13  17    LACHKE FECKO   Bratislava  314.91 
  18  5 50 50 - 50 5 50 50 - 50 50 5 365  172.64  537.64  
  11  5 - 5 5 5 - 5 5 5 50 50 5 140  174.91  314.91  
       121.32 / 12    
       112.21 / 9    
14  18    MSK   Žiar nad Hronom  315.00 
  24  - - 5 5 5 5 50 50 50 50 50 50 320  1200.00  1520.00  
  12  5 5 5 - 5 - 5 - 5 50 50 5 135  180.00  315.00  
       52109.77 / 7    
       167.50 / 18    
15  13    CABANOS   Bratislava  366.23 
  - 5 - 5 5 5 5 - 5 50 50 50 180  186.23  366.23  
  16  - 5 50 - 5 5 5 5 5 5 50 50 185  200.32  385.32  
       122.96 / 17    
       114.61 / 11    
16  24    VK IUVENTA   Bratislava  375.51 
  15  13  - 5 5 5 - - 50 50 - 50 50 50 265  160.68  425.68  
  11  15  5 - 5 5 5 5 50 - 5 50 50 5 185  190.51  375.51  
       98.34 / 3    
       136.37 / 16    
17  25    FERNET TEAM   Bratislava  394.16 
  16  11  5 50 - 5 50 - 50 - 5 - - 5 170  224.16  394.16  
  12  21  - 5 5 - 5 5 50 50 50 50 50 50 320  204.41  524.41  
       130.80 / 21    
       159.51 / 17    
18  14    LUNOCHOD   Bratislava  428.79 
  20  5 50 5 5 50 50 50 50 5 50 50 50 420  173.21  593.21  
  23  17  5 - 5 5 5 50 50 5 - 50 50 50 275  153.79  428.79  
       122.40 / 15    
       130.90 / 15    
19  15    HRON   Kalná nad Hronom  469.38 
  17  5 5 - 5 50 - 50 50 5 50 50 50 320  192.89  512.89  
  18  - - 5 5 50 50 5 50 50 - 5 5 225  244.38  469.38  
       122.53 / 16    
       433.11 / 19    
20  19    SALEM   Bratislava  495.85 
  10  16  5 50 5 5 5 50 5 - 50 50 50 50 325  170.85  495.85  
  24  =22  - - - - - - - - - - - - 1200.00  1200.00  
       117.63 / 11    
           
21  12    KT KORMORAN   Komárno  506.20 
  24  19  50 - 5 50 50 50 50 5 5 50 50 50 415  171.90  586.90  
  22  19  5 5 5 5 5 5 50 50 5 50 50 5 240  266.20  506.20  
       125.48 / 19    
           
22  16    KST TEMPO   Hliník nad Hronom  524.40 
  21  5 50 50 50 5 - 50 50 5 50 50 50 415  237.09  652.09  
  20  5 5 5 5 50 50 50 5 50 50 50 50 375  149.40  524.40  
       186.99 / 22    
       94.41 / 3    
23  33    SLAVIA UK   Bratislava  1200.00 
  =22  - - - - - - - - - - - - 1200.00  1200.00  
  20  =22  - - - - - - - - - - - - 1200.00  1200.00  
           
           
23  32    SKP   Dolný Kubín  1200.00 
  =22  - - - - - - - - - - - - 1200.00  1200.00  
  19  =22  - - - - - - - - - - - - 1200.00  1200.00  
           
           


www.mates.sk