[]
  Oficiálne  analýzy jázd

II. kolo Majstrovstiev Slovenska v raftingu pre rok 2003 - Raft
Finále Slalom ženy R6
Najlepší čas z jázd
Bratislava Cunovo

31.05.2003 17:00
 
P. Š.č.     Meno Klub Celkom
Št. por. Jazda P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tr. body Čas Čas body
Medzičas 01  
1  4    KV IUVENTA   Bratislava  258.86 
  - 5 5 - 5 - - - - 50 50 5 120  157.08  277.08  
  5 5 - - 5 - - - - - 50 5 70  188.86  258.86  
       100.36 / 2    
       120.45 / 4    
2  5    KVR MISTRAL   Bratislava  269.40 
  - - 5 - 5 5 5 - 5 50 50 - 125  171.35  296.35  
  - 50 5 5 5 5 5 - 5 5 - 5 90  179.40  269.40  
       101.83 / 3    
       107.71 / 2    
3  3    GERONIMO - WOMEN   Bratislava  279.57 
  - 5 - - 5 - 5 50 5 - - 5 75  204.57  279.57  
  - - - - 5 5 5 - 5 50 - 50 120  192.99  312.99  
       111.11 / 4    
       103.42 / 1    
4  1    WARRIORS RAFT TEAM   Čunovo  407.56 
  5 50 - 5 5 50 5 50 - 50 50 50 320  235.85  555.85  
  5 5 - 5 50 - 5 5 50 50 50 - 225  182.56  407.56  
       186.27 / 5    
       133.82 / 5    
5  2    RK FORTUNA   Bratislava  477.92 
  5 5 5 50 5 5 50 50 50 50 50 5 330  147.92  477.92  
  5 50 - 5 5 5 50 50 50 50 50 50 370  172.50  542.50  
       98.68 / 1    
       119.97 / 3    


www.mates.sk