Zvaz vodactva a raftingu Slevenskej republiky
          V Y S L E D K O V A  L I S T I N A
            4. kolo Smadny Mnich Cup 2001
                  Finale
Datum tlace: 06.10.01                Cas tlace: 14:56:29
-----------------------------------------------------------------------
Kategoria: Sprint R-2           Bratislava - Cunovo 06.10.01
-----------------------------------------------------------------------
  St.           V          1. jazda
P. cis Priezvisko a meno  T Ka Roc.Klub    2. jazda Lepsia Rozdiel
-- --- ------------------- - -- -- -------- ----------- ------- -------
 1 43 CUNOVO           Bratisla    88.69  88.69     
                         99.08
 2 47 INTER Raft I        Bratisla    94.41  94.41  +5.72 
                      CAPSIZED
 3 46 INTER Raft II        Bratisla    97.56  97.56  +8.87 
                         107.45
 4 42 INTER Raft III       Bratisla    98.12  98.12  +9.43 
                         104.53
 5 44 AUREUS Trencin       Trencin CAPSIZED   102.89 +14.20 
                         102.89
 6 41 IUVENTA Bratislava     Bratisla   114.68 105.59 +16.90 
                         105.59
 7 45 MISTRAL Bratislava     Bratisla CAPSIZED   105.59 +16.90 
                         105.59
  40 LUNETIC Bratislava     Bratisla NO START       
                      NO START
       Viliam HASKO          Libor FINGERLAND
      RIADITEL PRETEKOV         HLAVNY ROZHODCA
             MEDIAL Elektronika a.s.