Zvaz vodactva a raftingu Slovenskej republiky
          V Y S L E D K O V A  L I S T I N A
           2. kolo Smadny Mnich Raft Cup 2001
Datum tlace: 02.06.01                Cas tlace: 16:20:18
-----------------------------------------------------------------------
Kategoria: Sprint Z-6            Bratislava Cunovo 02.06.01
-----------------------------------------------------------------------
  St.           V          1. jazda
P. cis Priezvisko a meno  T Ka Roc.Klub    2. jazda Lepsia Rozdiel
-- --- ------------------- - -- -- -------- ----------- ------- -------
 1 35 GERONIMO          Bratisla    90.73  85.94     
                         85.94
 2 34 MISTRAL           Bratisla    97.28  93.83  +7.89 
                         93.83
 3 33 IUVENTA           Bratisla    99.15  99.15 +13.21 
                         101.96
 4 30 FORTUNA           Bratisla   110.42 100.49 +14.55 
                         100.49
 5 31 CUNOVO           Bratisla   104.49 104.49 +18.55 
                         109.64
 6 32 ZIAR Nad Hronom       Ziar n H   125.87 125.87 +39.93 
                         149.14
       Igor Bielcik            Juraj Zidek
      RIADITEL PRETEKOV         HLAVNY ROZHODCA
              MEDIAL Elektronika