Zvaz vodactva a raftingu Slovenskej republiky
          V Y S L E D K O V A  L I S T I N A
           2. kolo Smadny Mnich Raft Cup 2001
Datum tlace: 02.06.01                Cas tlace: 16:20:46
-----------------------------------------------------------------------
Kategoria: Sprint R-2            Bratislava Cunovo 02.06.01
-----------------------------------------------------------------------
  St.           V          1. jazda
P. cis Priezvisko a meno  T Ka Roc.Klub    2. jazda Lepsia Rozdiel
-- --- ------------------- - -- -- -------- ----------- ------- -------
 1 40 KOSICKY Raftovy klu     Kosice     90.19  89.60     
                         89.60
 2 45 INTER-FOTOLAB II      Bratisla    92.50  92.50  +2.90 
                         98.15
 3 42 INTER-FOTOLAB I       Bratisla    92.54  92.54  +2.94 
                         99.28
 4 43 IUVENTA..          Bratisla    97.78  96.41  +6.81 
                         96.41
 5 44 ANDALEX A..         Bratisla   101.67  97.04  +7.44 
                         97.04
 6 47 RAFT Kosice B..       Kosice    117.94  97.49  +7.89 
                         97.49
 7 46 ANDALEX B..         Bratisla    99.38  99.38  +9.78 
                         102.50
  41 INTER Raft         Bratisla NO START       
                      NO START
       Igor Bielcik            Juraj Zidek
      RIADITEL PRETEKOV         HLAVNY ROZHODCA
              MEDIAL Elektronika