Vratny kanal, plocha na pripravu a rozcvicenie pretekarov
Reverse and run-down canal

Vratny kanal