Popis meracieho a informačného systému v areáli vodných športov Čunovo


Meranie času

Na meranie času používame počítačom plne podporované švajčiarske elektronické časomerné zariadenie OMEGA. OGM5005. Náš systém je zvlášť vhodný pre športy s veľkým počtom pretekárov, kde výsledky musia byť spracované spoľahlivo a v reálnom čase. Ovládanie viacerých výsledkových tabúľ a on-line prenos dát do televízie predurčuje náš systém ako komplexné riešenie pre riadenie a vyhodnocovanie pretekov. Meranie času je zdvojené hodinkami PowerTime a počítače majú zálohované napájanie pre zaručenie maximálnej spoľahlivosti.

Spracovanie údajov

Na spracovanie výsledkov, prípravu štartových a výsledkových listín, správu výsledkových tabúľ, pre obsluhu tlačového strediska a kancelárie organizátora používame vlastné programové vybavenie. Všetky počítače sú navzájom prepojené v sieti. Tlačové stredisko, miestny hlásateľ a komentátori televízie majú povolený prístup ku všetkým potrebným databázam zobrazujúcim priebeh preteku, výsledky a informácie o pretekároch. Štartové listiny, výsledky, postavenia vo svetovom rebríčku a ostatné informácie môžu byť vytlačené kedykoľvek sú potrebné.

Zber dát

Pre športy, kde je potrebný zber doplňujúcich údajov, ako napr. vodný slalom, inštalujeme mikroterminály pozdĺž trate. Terminály majú klávesnicu a alfanumerický displej so štyrmi riadkami po šestnásť znakov. Sú chránené voči vode a sú dimenzované pre vonkajšie prostredie.

Výsledkové tabule

Štartové a výsledkové listiny, aktuálne informácie o priebehu preteku môžeme zobrazovať na veľkoplošných elektronických informačných displejoch s bistabilnými elektromagnetickými zobrazovacími prvkami. Na tabuli na štarte sú mená pretekárov, ktorí budú štartovať aj s časom, ktorý im zostáva do štartu. Na hlavnej výsledkovej tabuli sa zobrazujú štartové a výsledkové listiny, počas preteku aktuálne poradie a rôzne iné informácie. Na tabuli za cieľom pretekár ihneď po prejdení cieľom je informovaný o svojom výkone a aktuálnom poradí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenos dát do televízie

Merací a informačný systém umožňuje on-line prenos všetkých údajov do televízie. Divák je tak informovaný ako o priebežnom výsledku  pretekára na trati, tak aj o priebežných výsledkoch. Po ukončení preteku sú celkové výsledky ihneď k dispozícii.

Informačný systém

Informačný systém poskytuje informácie pre všetkých užívateľov pracovných staníc počítačovej siete, pre výsledkové tabule, hlásateľov a televíziu. K dispozícii sú ako informácie o aktuálnom preteku tak aj o všetkých predchádzajúcich súťažiach. Všetky výsledky sú zverejňované na INTERNETE (www.mates.sk). Agenda pretekov je komplexne spracovávaná počnúc prihláškami, cez zostavovanie štartových listín, ich korekciu po poslednej porade trénerov. Počas pretekov sú vydávané priebežné výsledky. Po pretekoch sa vytlačia výsledky s určením protestného času a po jeho uplynutí sa vytlačia oficiálne výsledky. Okrem štandardných výsledkov je možné vytlačiť aj podrobné technické výsledky s detailnými informáciami o priebehu pretekov. Pri záverečnom vyhlasovaní výsledkov, všetky zúčastnené družstvá dostávajú kompletné výsledky. Miestnemu hlásateľovi systém poskytuje tie najpodrobnejšie informácie o preteku. Na monitore vidí informáciu o pretekárovi na trati, o jeho poradí na medzičase, porovnanie s predchádzajúcou jazdou, o celkovom výsledku ako aj jeho osobné informácie a výsledky na iných významných pretekoch. Všetky tieto informácie dávajú hlásateľovi veľkú podporu k tomu, aby preteky boli pre divákov zaujímavé a vzrušujúce.

Referencie

Činnosť firmy v tejto oblasti je založená na 40-ročných skúsenostiach jej pracovníkov a spolupracovníkov. Prvé elektrické meranie času bolo dovezené na Slovensko v roku 1958, bola to OMEGA, ktorú dlhé roky obsluhoval Gustáv Mates. Skúsenosti pracovníkov siahajú až k meraniu času na Majstrovstvách sveta v lyžovaní vo Vysokých Tatrách 1970. Zúčastnili sa na takých pretekoch ako Svetový a Európsky pohár v zjazdovom lyžovaní (Jasná, Vysoké Tatry), Svetový pohár v klasickom lyžovaní (Vysoké Tatry), Medzinárodné motocyklové šesťdenné preteky (v Čechách), Európsky pohár a preteky ICF vo vodnom slalome (Liptovský Mikuláš), Medzinárodné regaty v rýchlostnej kanoistike (Zlaté piesky Bratislava), Majstrovstvá sveta juniorov v plutvovom plávaní v Bratislave, medzinárodné preteky vo vodnom motorizme, skiboboch a mnoho ďalších medzinárodných a domácich súťaží. V roku 1997 team odborníkov pod vedením Ing. P. Matesa vyriešil veľký projekt informačného a meracieho systému Areálu vodných športov v Čunove pri Bratislave. Informačný systém zaisťuje meranie času, automatický zber trestných bodov, spracovanie výsledkov, ich zobrazovanie na šiestich výsledkových tabuliach, informácie pre hlásateľov, novinárov, priamy prenos údajov pre televíziu a na INTERNET, počítačovú sieť, programové vybavenie, ... .Teda úplný merací a informačný systém. Na meranie času je použité spoľahlivé časomerné zariadenie od firmy OMEGA a na spracovanie výsledkov počítače zapojené do siete.  Dnes je to najmodernejší areál pre vodný slalom na svete. V roku 1997 sa tu konal Svetový pohár za účasti najlepších pretekárov z celého sveta, v roku 1998 tu okrem iných medzinárodných pretekov bolo finále svetového pohára juniorov, v roku 2000 Majstrovstvá sveta juniorov, v roku 2001 Majstrovstvá Európy juniorov a v roku 2002 Majstrovstvá Európy.