regulaMini.gif (5132 bytes)

Výsledky pretekov

logoMotoristi.gif (23663 bytes)

www.mates.sk


Výsledky pretekov

2002

EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN PLEASURE NAVIGATION

Majstrovstvá Európy vo vodnom motorizme

21. - 22. september 2001
Majstrovstvá Slovenska vo vodnom motorizme 21. - 22. september 2001

2001

Majstrovstvá Slovenska vo vodnom motorizme 21. - 22. september 2001

EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN PLEASURE NAVIGATION / Majstrovstvá Euópy vo vodnom motorizme - REGULARITA (5. - 7. júl. 2002)

Category I
Category II

Majstrovstvá Slovenska vo vodnom motorizme - REGULARITA (5. - 7. júl. 2002)

Trieda 2
Trieda 4

Majstrovstvá Slovenska vo vodnom motorizme - REGULARITA (21. - 22. 09. 2001)

Trieda 2
Trieda 4

Home

Mail To: MATES - Posledná zmena: 07. 07. 2002