Rôzne vyhodnotenia

grafy

 


Všetky tu zverejnené informácie pochádzajú z databázy údajov vytvorenej firmou MATES systems za roky 1995 až 2010. Z prvých období sú v databáze výsledky len tých pretekov, kde sme robili meranie času a vyhodnotenie výsledkov. V posledných rokoch sú v databáze evidované už všetky štarty slovenských pretekárov.

POČET ŠTARTOV

počet štartov v indviduálnych kategóriách (bez diskvalifikácií a nenastúpení na štart)

  

POČET AKTÍVNYCH PRETEKÁROV

počet pretekárov, ktorí boli prihlásení aspoň raz v individuálnej kategórii v danom roku

 

 
 
 
 
 
 

  - Posledná zmena: 22. 12. 2010