Zilina 20.05.2023

20 Kategoria: 4x100 BF mix B

Najlepsi vykon: 3,16.39 HRASKO Jakub , Poznan , 26.06.2022
# Meno RN Klub

usek

medzicas

cas

B

R

1 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 58.64 58.64 4,01.58
Klimek Martin 07 57.61 1,56.25
Janíkova Dorota 07 1,08.05 3,04.30
Štefula Oliver 07 57.28 4,01.58
2 Cieniková Melinda 09 DELFÍN 1,06.75 1,06.75 4,10.79
Garbar Tomáš 08 59.93 2,06.68
Václavik Jozef 07 58.40 3,05.08
Ceterová Laura 07 1,05.71 4,10.79

MATES Timing & Management www.mates.sk