Zilina 20.05.2023

17 Kategoria: 50 PP zeny B

Najlepsi vykon: 18.56 SUBA Sara , Zilina , 29.02.2020
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Pecníková Tereza 06 ŽRALOK 20.79 680 20.09 96.6 Vytah 680 1VT
2 Janíkova Dorota 07 NEPTÚN 26.79 365 26.29 98.1 Vytah 365
3 Toráčová Nataly 07 DELFÍN 26.80 365 26.71 99.7 Vytah 365
4 Ceterová Laura 07 DELFÍN 28.70 293 29.92 104.3 Vytah 293
5 Funtíková Miriam 06 DELFÍN 29.69 259 29.93 100.8 Vytah 259
6 Kocúrová Alexandra 07 DELFÍN 30.15 244 32.51 107.8 Vytah 244

MATES Timing & Management www.mates.sk