Zilina 20.05.2023

6 Kategoria: 100 PP zeny A

Najlepsi vykon: 42.04 HRASKOVA Zuzana , Bratislava , 12.05.2019
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 44.70 743 42.68 95.5 Vytah 743 1VT

MATES Timing & Management www.mates.sk