Zilina 20.05.2023

2 Kategoria: 50 RP zeny B

Najlepsi vykon: 17.13 SUBA Sara , Zilina , 29.02.2020
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Pecníková Tereza 06 ŽRALOK 18.28 699 18.33 100.3 Vytah 699 1VT
2 Janíkova Dorota 07 NEPTÚN 23.02 406 23.49 102.0 Vytah 406

MATES Timing & Management www.mates.sk