Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2022

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins


2/H01/ 201 Kategoria: 50 RP zeny Zilina 20.05.2023 10:16 2 Žaludková Adéla 09 NEMO Zli 24.65 5 Čadová Žofie 08 NEMO Zli 23.12

6/H05/ 605 Kategoria: 100 PP zeny Zilina 20.05.2023 11:38 6 Gracová Michaela 09 NEMO Zli 55.15 7 Žaludková Adéla 09 NEMO Zli 56.22

10/H05/1005 Kategoria: 50 BF zeny Zilina 20.05.2023 12:48 4 Gracová Michaela 09 NEMO Zli 27.95

10/H06/1006 Kategoria: 50 BF zeny Zilina 20.05.2023 12:51 6 Čadová Žofie 08 NEMO Zli 26.15 8 Žaludková Adéla 09 NEMO Zli 27.49

17/H04/1704 Kategoria: 50 PP zeny Zilina 20.05.2023 16:29 3 Čadová Žofie 08 NEMO Zli 25.63 4 Žaludková Adéla 09 NEMO Zli 24.80

17/H05/1705 Kategoria: 50 PP zeny Zilina 20.05.2023 16:32 1 Gracová Michaela 09 NEMO Zli 23.79

19/H05/1905 Kategoria: 200 BF zeny Zilina 20.05.2023 17:31 1 Gracová Michaela 09 NEMO Zli 2,22.28

19/H06/1906 Kategoria: 200 BF zeny Zilina 20.05.2023 17:36 8 Čadová Žofie 08 NEMO Zli 2,05.72

MATES Timing & Management www.mates.sk