Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2022

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins


24/H01/2401 Kategoria: 200 PP zeny Zilina 21.05.2023 10:25
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Berešíková Katarína Petra 08 NEPTÚN 4 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 5 Janíkova Dorota 07 NEPTÚN

24/H02/2402 Kategoria: 200 PP zeny Zilina 21.05.2023 10:30
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
2 Cieniková Melinda 09 DELFÍN 2,44.29 3 Pomichalová Laura 12 WD Senec 2,38.01 4 Baranová Michaela 11 VS ZVOLE 2,28.35 5 Machová Nina 11 VS ZVOLE 2,28.90 6 Gabrišová Adriana 13 WD Senec 2,42.99 7 Tischlerová Lujza 13 VS ZVOLE 2,58.29

24/H03/2403 Kategoria: 200 PP zeny Zilina 21.05.2023 10:35
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Kaščáková Lenka 11 PCP RAK 2,27.01 2 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 2,06.62 3 Mateašíková Magdaléna 03 ŽRALOK 1,54.47 4 Pecníková Tereza 06 ŽRALOK 1,44.48 5 Pecníková Jana 09 ŽRALOK 1,52.05 6 Šmidová Nikola 06 WD Senec 1,57.15 7 Beličáková Nina 12 WD Senec 2,21.77 8 Hradecká Karla 13 ŽRALOK 2,27.02

MATES Timing & Management www.mates.sk