Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2022

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins


13/H01/1301 Kategoria: 100 RP zeny Zilina 20.05.2023 15:19
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Baranová Michaela 11 VS ZVOLE 2 Szabóová Romana 09 WD Senec 3 Zlatošová Katarína 05 Barakuda 54.18 4 Mateašíková Magdaléna 03 ŽRALOK 47.83 5 Pecníková Jana 09 ŽRALOK 49.08 6 Pivková Nina 09 Barakuda 1,00.70 7 Moravčík Mia Zoe 10 VS ZVOLE

MATES Timing & Management www.mates.sk