Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2022

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins


7/H01/ 701 Kategoria: 400 RP muzi Zilina 20.05.2023 11:45
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 4,43.87 4 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 3,15.78 5 Horský Richard 05 ŽRALOK 4,04.29 6 SECKAR Radovan 75 NEPTÚN

MATES Timing & Management www.mates.sk