Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2022

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins


3/H01/ 301 Kategoria: 1500 PP muzi Zilina 20.05.2023 10:27
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 2 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 3 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 19,44.40 4 Horský Richard 05 ŽRALOK 15,42.48 5 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 19,02.92 6 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 20,09.85 7 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE

MATES Timing & Management www.mates.sk