Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

2. kolo - Liga mladeze a Slovenska liga

v plutvovom plavani a rychlostnom plavani pod vodou


14/H01/1401 Kategoria: 400 PP zeny Bratislava 22.04.2023 16:06
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Ťavodová Ema 10 DELFÍN 4 Moravčík Mia Zoe 10 VS ZVOLE 6,00.04 5 Fogelová Lenka 10 WD Senec

14/H02/1402 Kategoria: 400 PP zeny Bratislava 22.04.2023 16:14
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
2 Kaščáková Lenka 11 PCP RAK 5,45.86 3 Baranová Michaela 11 VS ZVOLE 5,11.50 4 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 4,58.33 5 Kováčová Tereza 11 ŽRALOK 5,07.58 6 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 5,37.39 7 Aly Habiba 11 WD Senec 5,56.00

MATES Timing & Management www.mates.sk