Klub sportoveho potapania DELFIN Zilina

V Y S L E D K Y

3 FINS CUP

Poradie pretekárov v jednotlivých kateroriách pod¾a nápoètu bodov

Skupina: D


Kategória: muzi F

Kategória: muzi E

Kategória: muzi D

Kategória: muzi C
1 Biksadský Jakub WD Senec 150 2 Adamkoviè Patrik Barakuda 131 3 Kugler Timur VS ZVOLE 130 4 Seèkár Oliver NEPTÚN 117 5 Garbar TomᚠDELFÍN 111

Kategória: muzi B
1 Heglas Ladislav DELFÍN 146 2 Oboòa Alexander PCP RAK 142 3 Baroš Patrik VS ZVOLE 126 4 Štefula Oliver NEPTÚN 117

Kategória: muzi A
1 Stipkovic Vid RKNevera 150 2 Lobpreis Filip ŽRALOK 92

Kategória: zeny F

Kategória: zeny E

Kategória: zeny D
1 Ryšavá Nela FASTFINS 150 2 Machová Nina VS ZVOLE 134 3 Moravèík Mia Zoe VS ZVOLE 130

Kategória: zeny C
1 Doèkalová Julie FASTFINS 150 2 Paulenková Martina VS ZVOLE 138 3 Senková Katka PCP RAK 123 4 Stanová Alexandra ŽRALOK 120

Kategória: zeny B
1 Pecníková Tereza ŽRALOK 150 2 Vályiková Barbora NEPTÚN 138 3 Toráèová Nataly DELFÍN 126 4 Kocúrová Alexandra DELFÍN 117

Kategória: zeny A
1 Kissová Petra DELFÍN 150 2 Jánošková Katarína ŽRALOK 138