Zilina 11.03.2023

NEPTUN Bratislava

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

Barna Oliver Dominik 11 200 BF 2,56.40 33 ------ 57
50 BF 33.89 20 35.03 103.4 Vytah 120
100 BF 1,20.93 30 1,19.84 98.7 Vytah 56
Berešíková Katarína Petra 08 200 BF 2,18.01 36 2,20.73 102.0 Vytah 469 2VT
50 BF 29.09 27 29.80 102.4 Vytah 432 3VT
100 BF 1,04.16 30 1,04.11 99.9 Vytah 427 3VT
Blaškovič Peter 06 200 BF 1,52.24 46 1,52.58 100.3 Vytah 662 1VT
50 BF 20.42 50 20.38 99.8 Vytah 810 1VT
100 BF 47.03 50 46.70 99.3 Vytah 770 1VT
Janíkova Dorota 07 100 PP 59.67 46 1,03.25 106.0 Vytah 373
50 RP 24.34 46 ------ 345
50 PP 27.27 46 27.22 99.8 Vytah 346
Klimek Martin 07 100 PP 53.95 46 53.59 99.3 Vytah 356
50 RP 22.11 46 21.96 99.3 Vytah 343
50 PP 23.53 46 24.71 105.0 Vytah 374
Pirog Adam 05 200 BF 2,01.81 33 2,02.75 100.8 Vytah 532
50 BF 23.99 33 24.02 100.1 Vytah 552
100 BF 53.58 33 54.08 100.9 Vytah 561
Sečkár Oliver 08 800 PP 10,14.84 36 9,40.29 94.4 Vytah 223
400 PP 4,48.63 39 4,38.54 96.5 Vytah 225
200 PP 2,06.17 42 2,06.44 100.2 Vytah 274
SECKAR Radovan 75 50 PP 25.75 ------ 280
Spišáková Stella 10 100 PP 57.93 39 1,00.94 105.2 Vytah 406 1VT
50 BF 29.22 33 29.54 101.1 Vytah 426 1VT
50 PP 25.64 36 25.70 100.2 Vytah 414 1VT
Štefula Filip 10 200 BF 2,57.20 30 ------ 53
50 BF 32.65 22 ------ 160
100 BF 1,13.88 33 ------ 150
Štefula Oliver 07 800 PP 9,48.18 39 10,13.73 104.3 Vytah 279
400 PP 4,35.05 39 4,37.09 100.7 Vytah 286
200 PP 2,01.92 39 ------ 316
Tóth Jakub 07 200 BF 2,12.85 36 2,12.04 99.4 Vytah 404
50 BF 24.61 39 25.55 103.8 Vytah 514
100 BF 56.88 39 59.59 104.8 Vytah 474
Toth Vladimir 74 50 PP 30.07 ------ 135
Vályiková Barbora 07 800 PP 8,46.87 46 9,50.12 112.0 Vytah 544 3VT
400 PP 4,14.01 46 4,10.08 98.5 Vytah 512 3VT
200 PP 1,56.66 46 2,04.01 106.3 Vytah 484 3VT
Végh Matyáš András 11 200 BF 2,32.78 36 ------ 221
50 BF 30.76 24 30.25 98.3 Vytah 226
100 BF 1,10.51 36 1,10.34 99.8 Vytah 202