Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

5. kolo, finale - Liga mladeze a Slovenska liga

v plavani s plutvami a rychlostnom potapani


12/H01/1201 Kategoria: 400 PP zeny Bratislava 19.11.2022 14:07
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Garbárová Martina 12 DELFÍN 4 Takacsova Anabela 11 Barakuda 5 Gabašová Ela 12 VS ZVOLE 6 Pavlíková Katarína 12 SC Senec

12/H02/1202 Kategoria: 400 PP zeny Bratislava 19.11.2022 14:15
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Kováčová Tereza 11 ŽRALOK 2 Aly Habiba 11 SC Senec 3 Beličáková Nina 12 SC Senec 5,46.54 4 Machová Nina 11 VS ZVOLE 5,26.00 5 Baranová Michaela 11 VS ZVOLE 5,26.86 6 Pomichalová Laura 12 SC Senec 6,03.19 7 Kaščáková Lenka 11 PCP RAK 8 Martinkovičová Paula 11 VS ZVOLE

MATES Timing & Management www.mates.sk