Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

5. kolo, finale - Liga mladeze a Slovenska liga

v plavani s plutvami a rychlostnom potapani


11/H01/1101 Kategoria: 400 PP muzi Bratislava 19.11.2022 14:00
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Šťastný Lukas 12 VS ZVOLE 2 Kováč Daniel 12 VS ZVOLE 3 Buček Filip 12 DELFÍN 4 Belko Tomáš 11 PCP RAK 5,30.31 5 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 5,36.75 6 Čáby Lukáš 12 VS ZVOLE 7 Láskavý Ondrej 12 VS ZVOLE 8 Stoviček Tomáš 12 NEPTÚN

MATES Timing & Management www.mates.sk