Zilina 14.05.2022

17 Kategoria: 50 PP zeny B

Najlepsi vykon: 18.56 SUBA Sara , Zilina , 29.02.2020
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Pecníková Tereza 06 ŽRALOK 20.09 729 20.33 101.2 Vytah 729 1VT
2 Slišková Alexandra 06 Barakuda 20.43 705 20.27 99.2 Vytah 705 1VT
3 Kissová Petra 05 DELFÍN 22.19 591 21.25 95.8 Vytah 591 2VT
4 Podolská Viktória 05 SC Senec 23.32 528 23.60 101.2 Vytah 528 3VT
5 Kučerková Lea 05 SC Senec 24.50 467 24.17 98.7 Vytah 467
6 Gajdošíková Katarína 05 DELFÍN 27.61 333 27.35 99.1 Vytah 333
7 Funtíková Miriam 06 DELFÍN 29.97 250 33.31 111.1 Vytah 250

MATES Timing & Management www.mates.sk