Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2022

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins


1/H01/ 101 Kategoria: 50 RP muzi Zilina 14.05.2022 10:10 6 Kovács Michal 04 SC Senec

1/H02/ 102 Kategoria: 50 RP muzi Zilina 14.05.2022 10:14 3 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 19.37

2/H01/ 201 Kategoria: 50 RP zeny Zilina 14.05.2022 10:24 2 Tringelová Tamara 08 SC Senec

2/H02/ 202 Kategoria: 50 RP zeny Zilina 14.05.2022 10:28 2 Podolská Viktória 05 SC Senec 22.53

3/H01/ 301 Kategoria: 1500 PP muzi Zilina 14.05.2022 10:41 6 Kovács Michal 04 SC Senec

4/H01/ 401 Kategoria: 1500 PP zeny Zilina 14.05.2022 11:04 6 Neczliová Zuzana Tereza 02 SC Senec

5/H01/ 501 Kategoria: 100 PP muzi Zilina 14.05.2022 11:24 3 Mihalovič Viktor 13 SC Senec

5/H04/ 504 Kategoria: 100 PP muzi Zilina 14.05.2022 11:35 5 Biksadský Jakub 09 SC Senec 58.41

5/H05/ 505 Kategoria: 100 PP muzi Zilina 14.05.2022 11:38 6 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 48.30

6/H01/ 601 Kategoria: 100 PP zeny Zilina 14.05.2022 11:44 4 Pavlíková Katarína 12 SC Senec 5 Pomichalová Laura 12 SC Senec

6/H02/ 602 Kategoria: 100 PP zeny Zilina 14.05.2022 11:48 4 Beličáková Nina 12 SC Senec 1,26.78 5 Kučerková Zoe 11 SC Senec 1,37.63

6/H03/ 603 Kategoria: 100 PP zeny Zilina 14.05.2022 11:51 6 Aly Habiba 11 SC Senec 1,14.11

6/H05/ 605 Kategoria: 100 PP zeny Zilina 14.05.2022 11:58 2 Martonková Matilda 09 SC Senec 59.16 4 Szabóová Romana 09 SC Senec 55.94

6/H06/ 606 Kategoria: 100 PP zeny Zilina 14.05.2022 12:01 1 Kučerková Lea 05 SC Senec 54.43 4 Tringelová Tamara 08 SC Senec 51.85 7 Podolská Viktória 05 SC Senec 54.05 8 Szaboová Michaela 01 SC Senec 54.93

9/H01/ 901 Kategoria: 50 BF muzi Zilina 14.05.2022 12:28 3 Mihalovič Viktor 13 SC Senec

9/H03/ 903 Kategoria: 50 BF muzi Zilina 14.05.2022 12:36 1 Kovács Michal 04 SC Senec

9/H05/ 905 Kategoria: 50 BF muzi Zilina 14.05.2022 12:44 4 Biksadský Jakub 09 SC Senec 27.19 5 Sabolčík Samuel 09 SC Senec 27.19 8 Pos Michal 10 SC Senec 29.46

9/H08/ 908 Kategoria: 50 BF muzi Zilina 14.05.2022 12:55 1 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 23.39

10/H01/1001 Kategoria: 50 BF zeny Zilina 14.05.2022 13:02 1 Pavlíková Katarína 12 SC Senec 4 Kučerková Zoe 11 SC Senec 38.01

10/H02/1002 Kategoria: 50 BF zeny Zilina 14.05.2022 13:06 3 Aly Habiba 11 SC Senec 34.23 4 Beličáková Nina 12 SC Senec 33.15 7 Pomichalová Laura 12 SC Senec 35.97

10/H05/1005 Kategoria: 50 BF zeny Zilina 14.05.2022 13:17 1 Martonková Matilda 09 SC Senec 28.25 4 Szaboová Michaela 01 SC Senec 27.16 6 Podolská Viktória 05 SC Senec 27.76 7 Szabóová Romana 09 SC Senec 28.00

10/H06/1006 Kategoria: 50 BF zeny Zilina 14.05.2022 13:21 1 Kučerková Lea 05 SC Senec 26.60 5 Neczliová Zuzana Tereza 02 SC Senec 25.51 6 Tringelová Tamara 08 SC Senec 25.66

11/H01/1101 Kategoria: 4x50 PP mix Zilina 14.05.2022 13:30 7 Pos Michal 10 SC Senec 2,15.04 Pomichalová Laura 12 Mihalovič Viktor 13 Aly Habiba 11

11/H02/1102 Kategoria: 4x50 PP mix Zilina 14.05.2022 13:36 1 Szabóová Romana 09 SC Senec 1,41.61 Sabolčík Samuel 09 Martonková Matilda 09 Biksadský Jakub 09 6 Kovács Michal 04 SC Senec 1,27.79 Neczliová Zuzana Tereza 02 Tringelová Tamara 08 Pankiewicz Jakub 04

15/H01/1501 Kategoria: 400 PP zeny Zilina 14.05.2022 15:29 3 Pomichalová Laura 12 SC Senec

15/H02/1502 Kategoria: 400 PP zeny Zilina 14.05.2022 15:37 4 Szaboová Michaela 01 SC Senec 4,34.96

15/H03/1503 Kategoria: 400 PP zeny Zilina 14.05.2022 15:45 2 Neczliová Zuzana Tereza 02 SC Senec 4,16.85

16/H01/1601 Kategoria: 50 PP muzi Zilina 14.05.2022 15:53 5 Mihalovič Viktor 13 SC Senec 42.18

16/H02/1602 Kategoria: 50 PP muzi Zilina 14.05.2022 15:57 6 Pos Michal 10 SC Senec 31.21

16/H03/1603 Kategoria: 50 PP muzi Zilina 14.05.2022 16:01 5 Sabolčík Samuel 09 SC Senec 28.15

16/H05/1605 Kategoria: 50 PP muzi Zilina 14.05.2022 16:09 2 Biksadský Jakub 09 SC Senec 23.89

16/H06/1606 Kategoria: 50 PP muzi Zilina 14.05.2022 16:12 4 Kovács Michal 04 SC Senec 20.98 6 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 21.34

17/H02/1702 Kategoria: 50 PP zeny Zilina 14.05.2022 16:23 3 Beličáková Nina 12 SC Senec 31.25 8 Kučerková Zoe 11 SC Senec 36.41

17/H03/1703 Kategoria: 50 PP zeny Zilina 14.05.2022 16:27 1 Aly Habiba 11 SC Senec 30.77 8 Pomichalová Laura 12 SC Senec 30.88

17/H04/1704 Kategoria: 50 PP zeny Zilina 14.05.2022 16:31 4 Kučerková Lea 05 SC Senec 24.17 5 Martonková Matilda 09 SC Senec 25.69

17/H05/1705 Kategoria: 50 PP zeny Zilina 14.05.2022 16:35 2 Podolská Viktória 05 SC Senec 23.60 7 Szaboová Michaela 01 SC Senec 23.78 8 Szabóová Romana 09 SC Senec 23.88

17/H06/1706 Kategoria: 50 PP zeny Zilina 14.05.2022 16:38 1 Tringelová Tamara 08 SC Senec 22.34

18/H01/1801 Kategoria: 200 BF muzi Zilina 14.05.2022 16:41 1 Mihalovič Viktor 13 SC Senec

18/H03/1803 Kategoria: 200 BF muzi Zilina 14.05.2022 16:51 5 Sabolčík Samuel 09 SC Senec 2,42.44

18/H04/1804 Kategoria: 200 BF muzi Zilina 14.05.2022 16:56 1 Biksadský Jakub 09 SC Senec 2,38.84 3 Pos Michal 10 SC Senec 2,29.84

18/H06/1806 Kategoria: 200 BF muzi Zilina 14.05.2022 17:06 5 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 2,03.81

19/H01/1901 Kategoria: 200 BF zeny Zilina 14.05.2022 17:14 5 Pavlíková Katarína 12 SC Senec

19/H03/1903 Kategoria: 200 BF zeny Zilina 14.05.2022 17:25 4 Aly Habiba 11 SC Senec 2,59.64 5 Beličáková Nina 12 SC Senec 3,00.61 6 Kučerková Zoe 11 SC Senec 3,16.93

19/H05/1905 Kategoria: 200 BF zeny Zilina 14.05.2022 17:36 1 Szabóová Romana 09 SC Senec 2,30.40 8 Martonková Matilda 09 SC Senec 2,30.97

19/H06/1906 Kategoria: 200 BF zeny Zilina 14.05.2022 17:40 7 Tringelová Tamara 08 SC Senec 2,10.09

20/H01/2001 Kategoria: 4x100 BF mix Zilina 14.05.2022 17:47 5 Szabóová Romana 09 SC Senec 4,14.39 Pos Michal 10 Martonková Matilda 09 Biksadský Jakub 09

20/H02/2002 Kategoria: 4x100 BF mix Zilina 14.05.2022 17:56 4 Kovács Michal 04 SC Senec 3,21.86 Neczliová Zuzana Tereza 02 Tringelová Tamara 08 Pankiewicz Jakub 04

21/H02/2102 Kategoria: 400 BF muzi Zilina 15.05.2022 9:08 1 Sabolčík Samuel 09 SC Senec 5,53.01 5 Pos Michal 10 SC Senec 5,29.89

21/H03/2103 Kategoria: 400 BF muzi Zilina 15.05.2022 9:16 1 Biksadský Jakub 09 SC Senec 5,05.46

22/H01/2201 Kategoria: 400 BF zeny Zilina 15.05.2022 9:37 2 Aly Habiba 11 SC Senec 6,46.06 4 Beličáková Nina 12 SC Senec 6,10.95

22/H02/2202 Kategoria: 400 BF zeny Zilina 15.05.2022 9:46 2 Martonková Matilda 09 SC Senec 5,41.41

22/H03/2203 Kategoria: 400 BF zeny Zilina 15.05.2022 9:54 6 Kučerková Lea 05 SC Senec 4,52.87

22/H04/2204 Kategoria: 400 BF zeny Zilina 15.05.2022 10:02 8 Neczliová Zuzana Tereza 02 SC Senec 4,31.51

23/H03/2303 Kategoria: 200 PP muzi Zilina 15.05.2022 10:20 1 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 2,05.00

24/H01/2401 Kategoria: 200 PP zeny Zilina 15.05.2022 10:24 2 Beličáková Nina 12 SC Senec 4 Szaboová Michaela 01 SC Senec

24/H02/2402 Kategoria: 200 PP zeny Zilina 15.05.2022 10:30 3 Aly Habiba 11 SC Senec 2,43.39 6 Pomichalová Laura 12 SC Senec 2,45.84

24/H03/2403 Kategoria: 200 PP zeny Zilina 15.05.2022 10:36 4 Szabóová Romana 09 SC Senec 2,07.30

24/H04/2404 Kategoria: 200 PP zeny Zilina 15.05.2022 10:41 7 Tringelová Tamara 08 SC Senec 1,57.90

27/H02/2702 Kategoria: 100 BF muzi Zilina 15.05.2022 11:14 3 Mihalovič Viktor 13 SC Senec 1,33.75 8 Kovács Michal 04 SC Senec

27/H04/2704 Kategoria: 100 BF muzi Zilina 15.05.2022 11:21 5 Sabolčík Samuel 09 SC Senec 1,06.48

27/H05/2705 Kategoria: 100 BF muzi Zilina 15.05.2022 11:24 1 Pos Michal 10 SC Senec 1,04.00 6 Biksadský Jakub 09 SC Senec 1,01.66

27/H07/2707 Kategoria: 100 BF muzi Zilina 15.05.2022 11:31 2 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 52.47

28/H02/2802 Kategoria: 100 BF zeny Zilina 15.05.2022 11:40 6 Pomichalová Laura 12 SC Senec 1,16.20 7 Aly Habiba 11 SC Senec 1,17.67 8 Kučerková Zoe 11 SC Senec 1,28.16

28/H03/2803 Kategoria: 100 BF zeny Zilina 15.05.2022 11:44 8 Beličáková Nina 12 SC Senec 1,14.74

28/H04/2804 Kategoria: 100 BF zeny Zilina 15.05.2022 11:48 3 Martonková Matilda 09 SC Senec 1,04.65 4 Szabóová Romana 09 SC Senec 1,04.08

28/H05/2805 Kategoria: 100 BF zeny Zilina 15.05.2022 11:51 2 Szaboová Michaela 01 SC Senec 1,00.93 8 Podolská Viktória 05 SC Senec 1,03.17

28/H06/2806 Kategoria: 100 BF zeny Zilina 15.05.2022 11:54 4 Tringelová Tamara 08 SC Senec 56.92 5 Neczliová Zuzana Tereza 02 SC Senec 57.15 8 Kučerková Lea 05 SC Senec 1,00.00

29/H02/2902 Kategoria: 4x100 PP muzi Zilina 15.05.2022 12:11 6 Kovács Michal 04 SC Senec 3,39.29 Biksadský Jakub 09 Pos Michal 10 Pankiewicz Jakub 04

30/H01/3001 Kategoria: 4x100 PP zeny Zilina 15.05.2022 12:19 2 Pomichalová Laura 12 SC Senec 5,34.19 Aly Habiba 11 Kučerková Zoe 11 Beličáková Nina 12 5 Neczliová Zuzana Tereza 02 SC Senec 3,34.62 Kučerková Lea 05 Szaboová Michaela 01 Tringelová Tamara 08

MATES Timing & Management www.mates.sk