Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2022

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins


26/H01/2601 Kategoria: 800 PP zeny Zilina 15.05.2022 10:58
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Hagarová Sofija 08 Barakuda 2 Vosáhlová Ema 07 VS ZVOLE 9,46.19 3 Pecníková Tereza 06 ŽRALOK 8,17.72 4 Kissová Petra 05 DELFÍN 7,38.26 5 Jánošková Katarína 98 ŽRALOK 7,39.80 6 Paulenková Martina 08 VS ZVOLE 8,50.19 7 Balážová Romana 05 ŽRALOK

MATES Timing & Management www.mates.sk