Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2022

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins


25/H01/2501 Kategoria: 800 PP muzi Zilina 15.05.2022 10:45
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 2 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 3 Horský Richard 05 ŽRALOK 8,09.88 4 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 7,14.79 5 Zedník Vojtěch 03 CochtanK 7,25.00 6 Bazala Filip 06 VS ZVOLE 10,57.01 7 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE

MATES Timing & Management www.mates.sk