Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2022

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins


14/H01/1401 Kategoria: 400 PP muzi Zilina 14.05.2022 15:07
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Láskavý Ondrej 12 VS ZVOLE 4 Pecnik Lukáš 10 ŽRALOK 5 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE

14/H02/1402 Kategoria: 400 PP muzi Zilina 14.05.2022 15:15
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Bazala Filip 06 VS ZVOLE 2 Babušík Alexander 09 DELFÍN 5,41.95 3 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 5,17.37 4 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 5,11.09 5 Serbín Matej 06 DELFÍN 5,14.81 6 Kúšik Teo 09 VS ZVOLE 5,32.01 7 Gabčo Lukáš 05 DELFÍN

14/H03/1403 Kategoria: 400 PP muzi Zilina 14.05.2022 15:23
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Machunka Boris 08 VS ZVOLE 4,45.68 2 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 4,04.91 3 Horský Richard 05 ŽRALOK 3,50.92 4 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 3,26.24 5 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 3,31.64 6 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 3,53.98 7 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 4,38.18 8 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 4,47.56

MATES Timing & Management www.mates.sk