Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2022

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins


4/H01/ 401 Kategoria: 1500 PP zeny Zilina 14.05.2022 11:04
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
2 Hagarová Sofija 08 Barakuda 3 Paulenková Martina 08 VS ZVOLE 17,27.20 4 Kissová Petra 05 DELFÍN 14,45.24 5 Balážová Romana 05 ŽRALOK 17,04.29 6 Neczliová Zuzana Tereza 02 SC Senec

MATES Timing & Management www.mates.sk