Zvaz potapacov Slovenska

CASOVY ROZPIS

Majstrovstva Slovenskej republiky 2022

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins

 1/H01/ 101 Kategoria: 50 RP muzi           Zilina 14.05.2022 10:10
 1/H02/ 102 Kategoria: 50 RP muzi           Zilina 14.05.2022 10:14
 1/H03/ 103 Kategoria: 50 RP muzi           Zilina 14.05.2022 10:19
 2/H01/ 201 Kategoria: 50 RP zeny           Zilina 14.05.2022 10:24
 2/H02/ 202 Kategoria: 50 RP zeny           Zilina 14.05.2022 10:28
 2/H03/ 203 Kategoria: 50 RP zeny           Zilina 14.05.2022 10:33
 3/H01/ 301 Kategoria: 1500 PP muzi          Zilina 14.05.2022 10:41
 4/H01/ 401 Kategoria: 1500 PP zeny          Zilina 14.05.2022 11:04
 5/H01/ 501 Kategoria: 100 PP muzi          Zilina 14.05.2022 11:24
 5/H02/ 502 Kategoria: 100 PP muzi          Zilina 14.05.2022 11:27
 5/H03/ 503 Kategoria: 100 PP muzi          Zilina 14.05.2022 11:31
 5/H04/ 504 Kategoria: 100 PP muzi          Zilina 14.05.2022 11:35
 5/H05/ 505 Kategoria: 100 PP muzi          Zilina 14.05.2022 11:38
 5/H06/ 506 Kategoria: 100 PP muzi          Zilina 14.05.2022 11:41
 6/H01/ 601 Kategoria: 100 PP zeny          Zilina 14.05.2022 11:44
 6/H02/ 602 Kategoria: 100 PP zeny          Zilina 14.05.2022 11:48
 6/H03/ 603 Kategoria: 100 PP zeny          Zilina 14.05.2022 11:51
 6/H04/ 604 Kategoria: 100 PP zeny          Zilina 14.05.2022 11:55
 6/H05/ 605 Kategoria: 100 PP zeny          Zilina 14.05.2022 11:58
 6/H06/ 606 Kategoria: 100 PP zeny          Zilina 14.05.2022 12:01
 6/H07/ 607 Kategoria: 100 PP zeny          Zilina 14.05.2022 12:04
 7/H01/ 701 Kategoria: 400 RP muzi          Zilina 14.05.2022 12:09
 8/H01/ 801 Kategoria: 400 RP zeny          Zilina 14.05.2022 12:15
 9/H01/ 901 Kategoria: 50 BF muzi           Zilina 14.05.2022 12:28
 9/H02/ 902 Kategoria: 50 BF muzi           Zilina 14.05.2022 12:32
 9/H03/ 903 Kategoria: 50 BF muzi           Zilina 14.05.2022 12:36
 9/H04/ 904 Kategoria: 50 BF muzi           Zilina 14.05.2022 12:40
 9/H05/ 905 Kategoria: 50 BF muzi           Zilina 14.05.2022 12:44
 9/H06/ 906 Kategoria: 50 BF muzi           Zilina 14.05.2022 12:47
 9/H07/ 907 Kategoria: 50 BF muzi           Zilina 14.05.2022 12:51
 9/H08/ 908 Kategoria: 50 BF muzi           Zilina 14.05.2022 12:55
 9/H09/ 909 Kategoria: 50 BF muzi           Zilina 14.05.2022 12:58
10/H01/1001 Kategoria: 50 BF zeny           Zilina 14.05.2022 13:02
10/H02/1002 Kategoria: 50 BF zeny           Zilina 14.05.2022 13:06
10/H03/1003 Kategoria: 50 BF zeny           Zilina 14.05.2022 13:10
10/H04/1004 Kategoria: 50 BF zeny           Zilina 14.05.2022 13:14
10/H05/1005 Kategoria: 50 BF zeny           Zilina 14.05.2022 13:17
10/H06/1006 Kategoria: 50 BF zeny           Zilina 14.05.2022 13:21
10/H07/1007 Kategoria: 50 BF zeny           Zilina 14.05.2022 13:25
11/H01/1101 Kategoria: 4x50 PP mix          Zilina 14.05.2022 13:30
11/H02/1102 Kategoria: 4x50 PP mix          Zilina 14.05.2022 13:36
12/H01/1201 Kategoria: 100 RP muzi          Zilina 14.05.2022 15:00
13/H01/1301 Kategoria: 100 RP zeny          Zilina 14.05.2022 15:04
14/H01/1401 Kategoria: 400 PP muzi          Zilina 14.05.2022 15:07
14/H02/1402 Kategoria: 400 PP muzi          Zilina 14.05.2022 15:15
14/H03/1403 Kategoria: 400 PP muzi          Zilina 14.05.2022 15:23
15/H01/1501 Kategoria: 400 PP zeny          Zilina 14.05.2022 15:29
15/H02/1502 Kategoria: 400 PP zeny          Zilina 14.05.2022 15:37
15/H03/1503 Kategoria: 400 PP zeny          Zilina 14.05.2022 15:45
16/H01/1601 Kategoria: 50 PP muzi           Zilina 14.05.2022 15:53
16/H02/1602 Kategoria: 50 PP muzi           Zilina 14.05.2022 15:57
16/H03/1603 Kategoria: 50 PP muzi           Zilina 14.05.2022 16:01
16/H04/1604 Kategoria: 50 PP muzi           Zilina 14.05.2022 16:05
16/H05/1605 Kategoria: 50 PP muzi           Zilina 14.05.2022 16:09
16/H06/1606 Kategoria: 50 PP muzi           Zilina 14.05.2022 16:12
16/H07/1607 Kategoria: 50 PP muzi           Zilina 14.05.2022 16:16
17/H01/1701 Kategoria: 50 PP zeny           Zilina 14.05.2022 16:19
17/H02/1702 Kategoria: 50 PP zeny           Zilina 14.05.2022 16:23
17/H03/1703 Kategoria: 50 PP zeny           Zilina 14.05.2022 16:27
17/H04/1704 Kategoria: 50 PP zeny           Zilina 14.05.2022 16:31
17/H05/1705 Kategoria: 50 PP zeny           Zilina 14.05.2022 16:35
17/H06/1706 Kategoria: 50 PP zeny           Zilina 14.05.2022 16:38
18/H01/1801 Kategoria: 200 BF muzi          Zilina 14.05.2022 16:41
18/H02/1802 Kategoria: 200 BF muzi          Zilina 14.05.2022 16:46
18/H03/1803 Kategoria: 200 BF muzi          Zilina 14.05.2022 16:51
18/H04/1804 Kategoria: 200 BF muzi          Zilina 14.05.2022 16:56
18/H05/1805 Kategoria: 200 BF muzi          Zilina 14.05.2022 17:01
18/H06/1806 Kategoria: 200 BF muzi          Zilina 14.05.2022 17:06
18/H07/1807 Kategoria: 200 BF muzi          Zilina 14.05.2022 17:10
19/H01/1901 Kategoria: 200 BF zeny          Zilina 14.05.2022 17:14
19/H02/1902 Kategoria: 200 BF zeny          Zilina 14.05.2022 17:20
19/H03/1903 Kategoria: 200 BF zeny          Zilina 14.05.2022 17:25
19/H04/1904 Kategoria: 200 BF zeny          Zilina 14.05.2022 17:31
19/H05/1905 Kategoria: 200 BF zeny          Zilina 14.05.2022 17:36
19/H06/1906 Kategoria: 200 BF zeny          Zilina 14.05.2022 17:40
20/H01/2001 Kategoria: 4x100 BF mix          Zilina 14.05.2022 17:47
20/H02/2002 Kategoria: 4x100 BF mix          Zilina 14.05.2022 17:56
21/H01/2101 Kategoria: 400 BF muzi          Zilina 15.05.2022 9:00
21/H02/2102 Kategoria: 400 BF muzi          Zilina 15.05.2022 9:08
21/H03/2103 Kategoria: 400 BF muzi          Zilina 15.05.2022 9:16
21/H04/2104 Kategoria: 400 BF muzi          Zilina 15.05.2022 9:24
21/H05/2105 Kategoria: 400 BF muzi          Zilina 15.05.2022 9:31
22/H01/2201 Kategoria: 400 BF zeny          Zilina 15.05.2022 9:37
22/H02/2202 Kategoria: 400 BF zeny          Zilina 15.05.2022 9:46
22/H03/2203 Kategoria: 400 BF zeny          Zilina 15.05.2022 9:54
22/H04/2204 Kategoria: 400 BF zeny          Zilina 15.05.2022 10:02
23/H01/2301 Kategoria: 200 PP muzi          Zilina 15.05.2022 10:08
23/H02/2302 Kategoria: 200 PP muzi          Zilina 15.05.2022 10:14
23/H03/2303 Kategoria: 200 PP muzi          Zilina 15.05.2022 10:20
24/H01/2401 Kategoria: 200 PP zeny          Zilina 15.05.2022 10:24
24/H02/2402 Kategoria: 200 PP zeny          Zilina 15.05.2022 10:30
24/H03/2403 Kategoria: 200 PP zeny          Zilina 15.05.2022 10:36
24/H04/2404 Kategoria: 200 PP zeny          Zilina 15.05.2022 10:41
25/H01/2501 Kategoria: 800 PP muzi          Zilina 15.05.2022 10:45
26/H01/2601 Kategoria: 800 PP zeny          Zilina 15.05.2022 10:58
27/H01/2701 Kategoria: 100 BF muzi          Zilina 15.05.2022 11:10
27/H02/2702 Kategoria: 100 BF muzi          Zilina 15.05.2022 11:14
27/H03/2703 Kategoria: 100 BF muzi          Zilina 15.05.2022 11:17
27/H04/2704 Kategoria: 100 BF muzi          Zilina 15.05.2022 11:21
27/H05/2705 Kategoria: 100 BF muzi          Zilina 15.05.2022 11:24
27/H06/2706 Kategoria: 100 BF muzi          Zilina 15.05.2022 11:27
27/H07/2707 Kategoria: 100 BF muzi          Zilina 15.05.2022 11:31
27/H08/2708 Kategoria: 100 BF muzi          Zilina 15.05.2022 11:34
28/H01/2801 Kategoria: 100 BF zeny          Zilina 15.05.2022 11:37
28/H02/2802 Kategoria: 100 BF zeny          Zilina 15.05.2022 11:40
28/H03/2803 Kategoria: 100 BF zeny          Zilina 15.05.2022 11:44
28/H04/2804 Kategoria: 100 BF zeny          Zilina 15.05.2022 11:48
28/H05/2805 Kategoria: 100 BF zeny          Zilina 15.05.2022 11:51
28/H06/2806 Kategoria: 100 BF zeny          Zilina 15.05.2022 11:54
28/H07/2807 Kategoria: 100 BF zeny          Zilina 15.05.2022 11:57
29/H01/2901 Kategoria: 4x100 PP muzi         Zilina 15.05.2022 12:02
29/H02/2902 Kategoria: 4x100 PP muzi         Zilina 15.05.2022 12:11
30/H01/3001 Kategoria: 4x100 PP zeny         Zilina 15.05.2022 12:19

MATES Timing & Management www.mates.sk