Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

2. kolo - Liga mladeze a Slovenska liga

v plutvovom plavani a rychlostnom plavani pod vodou


18/H01/1801 Kategoria: 400 PP zeny Bratislava 09.04.2022 15:56
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 4 Stanová Alexandra 09 ŽRALOK 5 Žigová Dominika 09 Barakuda

18/H02/1802 Kategoria: 400 PP zeny Bratislava 09.04.2022 16:04
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Pecníková Jana 09 ŽRALOK 2 Garajová Ema 09 VS ZVOLE 3 Šastná Michaela 10 VS ZVOLE 5,04.63 4 Michvociková źuba 09 ŽRALOK 4,44.27 5 Škulavíková Natália 09 PCP RAK 4,59.53 6 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 5,25.38 7 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 8 Pivková Nina 09 Barakuda

MATES Timing & Management www.mates.sk