Zvaz potapacov Slovenska

PREDBEZNA STARTOVNA LISTINA

1. kolo - Liga mladeze a Slovenska liga

v plutvovom plavani a rychlostnom plavani pod vodou


10/H01/1001 Kategoria: 200 PP zeny Trencin 26.03.2022 11:51
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
2 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 3 Dvorská Ema 10 VS ZVOLE 4 Garajová Ema 09 VS ZVOLE 5 Stanová Alexandra 09 ŽRALOK 6 Moravčík Mia Zoe 10 VS ZVOLE

10/H02/1002 Kategoria: 200 PP zeny Trencin 26.03.2022 11:55
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Martonková Matilda 09 SC Senec 2,30.95 2 Pivková Nina 09 Barakuda 2,17.25 3 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 2,10.19 4 Pecníková Jana 09 ŽRALOK 1,57.29 5 Szabóová Romana 09 SC Senec 2,07.30 6 Škulavíková Natália 09 PCP RAK 2,17.23 7 Šastná Michaela 10 VS ZVOLE 2,26.72 8 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 2,31.40

MATES Timing & Management www.mates.sk