Bratislava 13.11.2021

NEPTUN Bratislava

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

Blaškovič Peter 06 50 RP 17.22 50 17.74 103.0 Vytah 647 1VT
50 PP 19.99 50 19.84 99.2 Vytah 569 1VT
100 BF 49.48 50 48.28 97.6 Vytah 685 1VT
Spišáková Stella 10 15 RP 8.02 39 8.58 107.0 Vytah 0 2VT
50 BF 31.54 50 32.63 103.5 Vytah 327 1VT
100 PP 1,12.13 42 1,11.62 99.3 Vytah 182 3VT
400 BF 5,43.22 46 6,34.62 115.0 Vytah 298 1VT
Štefula Oliver 07 50 PP 29.98 39 30.57 102.0 Vytah 138
100 BF 1,05.93 36 1,07.42 102.3 Vytah 281
400 PP 5,23.80 42 ------ 92
Szárazová Alica 05 50 RP 21.51 36 22.70 105.5 Vytah 486 3VT
50 PP 23.37 39 ------ 525 3VT
100 BF 57.47 36 59.38 103.3 Vytah 585 2VT
400 BF 4,52.67 30 5,02.68 103.4 Vytah 527
Vályiková Barbora 07 50 RP 26.08 39 24.52 94.0 Vytah 273
50 PP 26.33 39 25.42 96.5 Vytah 384 3VT
100 BF 1,00.37 39 1,00.20 99.7 Vytah 512 1VT
400 PP 4,33.33 42 5,10.11 113.5 Vytah 405 3VT
Waschinová Sarah 05 50 PP 24.61 27 ------ 462
100 BF 1,00.76 24 1,01.73 101.6 Vytah 503 3VT
400 BF 4,48.42 33 4,47.55 99.7 Vytah 550 3VT