Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

4. kolo, finale - Liga mladeze a Slovenska liga

v plutvovom plavani a rychlostnom plavani pod vodou


12/H01/1201 Kategoria: 100 PP zeny Bratislava 13.11.2021 11:23
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Beličáková Nina 12 SC Senec 4 Kocianová Terézia 11 SC Senec 5 Kováčová Tereza 11 ŽRALOK

12/H02/1202 Kategoria: 100 PP zeny Bratislava 13.11.2021 11:27
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Baranová Michaela 11 VS ZVOLE 2 Ihringová Zoja 08 ŽRALOK 3 Hubačová Soňa 12 ŽRALOK 1,31.86 4 Hradecká Karla 13 ŽRALOK 1,14.36 5 Machová Nina 11 VS ZVOLE 1,16.91 6 Kučerková Zoe 11 SC Senec 1,43.81 7 Moravčík Mia Zoe 10 VS ZVOLE

12/H03/1203 Kategoria: 100 PP zeny Bratislava 13.11.2021 11:30
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 1,11.62 2 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 1,08.81 3 Debnárová Katarína 08 Swim war 59.59 4 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 54.26 5 Michvociková źuba 09 ŽRALOK 58.70 6 Šastná Michaela 10 VS ZVOLE 1,04.23 7 Dvorská Ema 10 VS ZVOLE 1,11.36 8 Aly Habiba 11 SC Senec 1,14.11

MATES Timing & Management www.mates.sk