Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

4. kolo, finale - Liga mladeze a Slovenska liga

v plutvovom plavani a rychlostnom plavani pod vodou


2/H01/ 201 Kategoria: 15 RP zeny Bratislava 13.11.2021 10:04
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
2 Beličáková Nina 12 SC Senec 3 Kováčová Tereza 11 ŽRALOK 4 Baranová Michaela 11 VS ZVOLE 5 Kocianová Terézia 11 SC Senec 6 Kučerková Zoe 11 SC Senec 7 Hubačová Soňa 12 ŽRALOK

2/H02/ 202 Kategoria: 15 RP zeny Bratislava 13.11.2021 10:08
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Moravčík Mia Zoe 10 VS ZVOLE 2 Machová Nina 11 VS ZVOLE 8.61 3 Dvorská Ema 10 VS ZVOLE 7.56 4 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 7.20 5 Šastná Michaela 10 VS ZVOLE 7.38 6 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 8.58 7 Hradecká Karla 13 ŽRALOK 9.53 8 Aly Habiba 11 SC Senec

MATES Timing & Management www.mates.sk