Bratislava 23.10.2021

NEMO Zlin

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

Uchytil Jáchym 05 50 RP 23.23 292 21.01 90.4 Vytah 292
50 BF 23.90 557 24.03 100.5 Vytah 557 3VT
100 BF 53.52 563 52.85 98.7 Vytah 563 3VT
Vlčková Kristýna 05 50 RP 22.82 416 22.05 96.6 Vytah 416
50 BF 25.52 622 25.45 99.7 Vytah 622 1VT
100 BF 55.37 643 55.75 100.7 Vytah 643 1VT
100 PP 50.85 564 48.75 95.9 Vytah 564 2VT