Bratislava 02.-03.10.2021

Delfin Zilina

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

Čavojský Ján 10 100 PP 1,07.10 143 ------ 143 3VT
50 BF 31.14 212 36.75 118.0 Vytah 212 3VT
50 PP 32.18 79 33.66 104.6 Vytah 79
200 BF 2,40.65 161 2,53.56 108.0 Vytah 161 3VT
200 PP 2,34.82 52 ------ 52
100 BF 1,11.07 193 1,18.49 110.4 Vytah 193 3VT
Cielniková Melinda 09 100 PP 1,12.03 184 ------ 184
50 BF 31.43 331 50.08 159.3 Vytah 331 2VT
50 PP 31.33 207 31.67 101.1 Vytah 207
200 BF 2,46.25 220 3,36.70 130.3 Vytah 220
200 PP 2,42.54 86 ------ 86
100 BF 1,11.20 292 1,16.39 107.3 Vytah 292 3VT
Gabčo Lukáš 05 50 RP 24.84 226 27.36 110.1 Vytah 226
50 BF 24.91 497 24.80 99.6 Vytah 497
50 PP 25.30 297 ------ 297
200 BF 2,13.09 402 ------ 402
100 BF 55.18 518 58.36 105.8 Vytah 518
Garbar Tomáš 08 100 PP 1,08.81 121 ------ 121
50 BF 31.04 216 ------ 216
50 PP 30.63 119 32.89 107.4 Vytah 119
200 BF 2,41.24 157 ------ 157
400 BF 5,37.42 213 6,17.53 111.9 Vytah 213
100 BF 1,11.52 186 1,14.22 103.8 Vytah 186
Heglas Ladislav 06 50 RP 21.16 391 21.51 101.7 Vytah 391 3VT
100 PP 50.87 421 55.32 108.7 Vytah 421 3VT
50 BF 24.39 527 24.35 99.8 Vytah 527 2VT
400 PP 4,13.76 394 4,41.87 111.1 Vytah 394
50 PP 22.87 406 24.79 108.4 Vytah 406 3VT
200 PP 1,57.03 368 2,06.21 107.8 Vytah 368
100 BF 54.72 530 55.84 102.0 Vytah 530 2VT
Heglasová Simona 04 50 RP 19.81 589 21.05 106.3 Vytah 589 1VT
50 BF 24.22 705 24.29 100.3 Vytah 705 1VT
50 PP 21.30 646 21.88 102.7 Vytah 646 1VT
200 BF 1,59.31 700 2,00.51 101.0 Vytah 700 1VT
400 BF 4,19.55 726 4,19.07 99.8 Vytah 726 1VT
100 BF 53.77 690 54.65 101.6 Vytah 690 1VT
Kissová Petra 05 1500 PP 14,45.24 759 15,00.09 101.7 Vytah 759 1VT
100 PP 46.81 676 47.23 100.9 Vytah 676 1VT
400 PP 3,40.41 743 3,44.18 101.7 Vytah 743 1VT
50 PP 21.90 609 ------ 609 1VT
Kodaj Juraj 05 50 RP 19.92 461 19.14 96.1 Vytah 461
100 PP 47.33 508 45.50 96.1 Vytah 508
50 BF 22.54 647 22.89 101.6 Vytah 647 1VT
50 PP 20.03 566 20.26 101.1 Vytah 566 2VT
200 BF 1,57.77 584 ------ 584 2VT
100 BF 49.94 670 50.20 100.5 Vytah 670 1VT
Mišjak Dušan 94 50 RP 19.55 483 23.26 119.0 Vytah 483
100 PP 49.32 458 52.14 105.7 Vytah 458
50 BF 22.87 624 23.81 104.1 Vytah 624
50 PP 22.15 443 ------ 443
200 BF 1,53.39 645 2,02.51 108.0 Vytah 645 3VT
200 PP 1,52.90 415 1,58.38 104.9 Vytah 415
100 BF 49.31 691 53.39 108.3 Vytah 691 3VT
Sopková Ľubomíra 04 50 RP 19.66 599 19.41 98.7 Vytah 599 1VT
100 PP 47.20 665 46.43 98.4 Vytah 665 1VT
400 PP 4,02.01 587 4,00.62 99.4 Vytah 587 2VT
50 PP 21.65 624 21.06 97.3 Vytah 624 1VT
200 PP 1,51.77 545 1,46.33 95.1 Vytah 545 2VT
100 BF 57.41 587 56.08 97.7 Vytah 587 2VT
Šoška Šimon 03 50 RP 20.03 454 18.79 93.8 Vytah 454
50 BF 21.14 751 20.98 99.2 Vytah 751 1VT
50 PP 25.23 300 ------ 300
200 BF 1,45.99 760 1,43.33 97.5 Vytah 760 1VT
400 BF 3,50.27 792 3,48.47 99.2 Vytah 792 1VT
100 BF 46.27 798 45.73 98.8 Vytah 798 1VT
Toráčová Natália 07 100 PP 1,12.21 181 1,12.33 100.2 Vytah 181
50 BF 31.18 341 31.59 101.3 Vytah 341
50 PP 31.92 190 32.77 102.7 Vytah 190
200 BF 2,43.89 237 ------ 237
400 BF 5,53.44 259 ------ 259
100 BF 1,13.10 260 1,15.20 102.9 Vytah 260