Zvaz potapacov Slovenska

V Y S L E D K Y

Majstrovstva Slovenskej republiky 2021

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins


3 Kategoria: 1500 PP muzi D Bratislava 02.10.2021
Najlepsi vykon: 13,26.08 BUKOR Adam Zlin 03.11.2012 Por. Meno RN Klub T100 T200 T400 T800 cas RR Body
1 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,11.41 2,34.97 5,26.40 11,11.85 21,07.43 129

MATES Timing & Management www.mates.sk