Zvaz potapacov Slovenska

V Y S L E D K Y

Majstrovstva Slovenskej republiky 2021

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins


3 Kategoria: 1500 PP muzi C Bratislava 02.10.2021
Najlepsi vykon: 12,49.40 BUKOR Adam Chania GR 27.06.2014 Por. Meno RN Klub T100 T200 T400 T800 cas RR Body
1 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 58.29 2,03.36 4,16.29 8,41.19 16,20.36 475

MATES Timing & Management www.mates.sk