Zvaz potapacov Slovenska

V Y S L E D K Y

Majstrovstva Slovenskej republiky 2021

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins


3 Kategoria: 1500 PP muzi B Bratislava 02.10.2021
Najlepsi vykon: 12,22.74 BUKOR Adam Annemasse 07.07.2016 Por. Meno RN Klub T100 T200 T400 T800 cas RR Body
1 Horský Richard 05 ŽRALOK 53.82 1,54.27 4,03.19 8,26.30 15,56.50 513

MATES Timing & Management www.mates.sk