Zvaz potapacov Slovenska

V Y S L E D K Y

Majstrovstva Slovenskej republiky 2021

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins


3 Kategoria: 1500 PP muzi Bratislava 02.10.2021
Rekord SR: 12,22.74 BUKOR Adam Annemasse 07.07.2016 Por. Meno RN Klub T100 T200 T400 T800 cas RR Body
1 Horský Richard 05 ŽRALOK 53.82 1,54.27 4,03.19 8,26.30 15,56.50 2 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 58.29 2,03.36 4,16.29 8,41.19 16,20.36 3 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,11.41 2,34.97 5,26.40 11,11.85 21,07.43

MATES Timing & Management www.mates.sk