Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2021

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins


25/H01/2501 Kategoria: 800 PP muzi Bratislava 03.10.2021 10:33
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Machunka Boris 08 VS ZVOLE 2 Bazala Filip 06 VS ZVOLE 11,22.19 3 Janits Matúš 06 PCP RAK 8,38.54 4 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 7,47.03 5 Horský Richard 05 ŽRALOK 8,14.72 6 Hraško Jakub 05 Swim war 8,50.38 7 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 11,32.03

MATES Timing & Management www.mates.sk