Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2021

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins


22/H01/2201 Kategoria: 400 BF zeny Bratislava 03.10.2021 9:25
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
2 Aly Habiba 11 SC Senec 3 Szárazová Alica 05 NEPTÚN 4 Šastná Michaela 10 VS ZVOLE 5 Kučerková Lea 05 SC Senec 6 Kučerková Zoe 11 SC Senec

22/H02/2202 Kategoria: 400 BF zeny Bratislava 03.10.2021 9:35
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Pomichalová Laura 12 SC Senec 2 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 3 Beličáková Nina 12 SC Senec 4 Machová Nina 11 VS ZVOLE 7,50.05 5 Kováčová Tereza 11 ŽRALOK 6 Washinová Sarah 05 NEPTÚN 7 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 8 Toráčová Natália 07 DELFÍN

22/H03/2203 Kategoria: 400 BF zeny Bratislava 03.10.2021 9:45
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Szabóová Romana 09 SC Senec 6,13.81 2 Tringelová Tamara 08 SC Senec 5,35.19 3 Ihringová Zoja 08 ŽRALOK 5,11.20 4 Lietavová Linda 07 Swim war 5,03.92 5 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 5,05.43 6 Škulavíková Natália 09 PCP RAK 5,23.86 7 Martonková Matilda 09 SC Senec 6,00.16 8 Takacsova Anabela 11 Barakuda 6,19.21

22/H04/2204 Kategoria: 400 BF zeny Bratislava 03.10.2021 9:53
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 4,53.55 2 Balážová Romana 05 ŽRALOK 4,43.05 3 Mateašíková Magdaléna 03 ŽRALOK 4,35.89 4 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 3,49.67 5 Heglasová Simona 04 DELFÍN 4,19.07 6 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE 4,41.39 7 Michvociková źuba 09 ŽRALOK 4,51.69 8 Vosáhlová Ema 07 VS ZVOLE 5,00.63

MATES Timing & Management www.mates.sk