Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2021

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins


7/H01/ 701 Kategoria: 400 RP muzi Bratislava 02.10.2021 10:38
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Stovíček Miroslav 77 NEPTÚN 4 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 3,11.65 5 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 3,23.34 6 Janits Matúš 06 PCP RAK

MATES Timing & Management www.mates.sk