Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2021

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins


4/H01/ 401 Kategoria: 1500 PP zeny Bratislava 02.10.2021 9:48
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Balážová Romana 05 ŽRALOK 2 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 3 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE 4 Kissová Petra 05 DELFÍN 15,00.09 5 Paulenková Martina 08 VS ZVOLE 6 Szárazová Alica 05 NEPTÚN 7 Jánošková Katarína 98 ŽRALOK

MATES Timing & Management www.mates.sk